Tegnsett
-
Totalt antall tegn
0
Antall SMS
0
Antall GSM tegn
0
Antall Unicode tegn
0
Tegn pr Sms
0
Du har nådd vår maksgrense for antall tegn i en SMS utsendelse.
Du har nå lagt inn ett eller flere unicode tegn i meldingen. Det innebærer at det kun er 70 tegn tilgjengelig før meldingen sendes som to meldinger, og kostnaden fordobles. Fjern unicode tegn

Linjeskift (LF, CR), |, ^, {, }, [, ], ~ teller som 2 GSM tegn Eksempel kostnad pr 1000 mottaker ved 0.75kr pr melding
0.75kr * 0 * 1000 = 0kr